ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ MINH HỌA LUYỆN THI ĐGNL ĐHQG TP.HCM

Lớp: Lớp 12

Môn học: Đề thi Đánh giá năng lực

Loại bài thi: KIỂM TRA 150'

Thời gian làm bài: 150 phút

Số lượng câu trắc nghiệm: 120 câu